กรรมการกีฬายูโด โดย SBO

sbobeth424

ตำแหน่งและหน้าที่ของผู้ตัดสินข้างเวที

ผู้ตัดสินข้างเวที และผู้ตัดสินบนเวที ควรออกนอกบริเวณแข่งขันในขณะที่มีการรับมอบรางวัลหรือการเสียเวลาในการกำหนดการ ผู้ตัดสินข้างเวทีควนนั่งให้เท้าทั้งสองห่างกัน บนเบาะ หน้าเก้าอี้ของเขา และให้เอามือ คว่ำฝ่ามือ บนเข่าของเขา ผู้ตัดสินข้างเวทีต้องไม่แก้สกอรจนกว่าจะได้รับคำสั่งจากผุ้ตัดสินบนเวที อย่างไรก็ดีเมื่อผู้ตัดสินข้างเวทีคนหนึ่งเห็นว่าป้ายสกอร์แจ้งสกอร์ไม่ถูกต้องควรแจ้งผู้ตัดสินบนเวทีทราบถึงความผิดพลาดผู้ตัดสินบนเวทีต้องว่องไวรวดเร็วพร้อมยกเก้าอี้หลีกออกเมื่อเห็นว่าตำแหน่งที่นั่งอยู่อาจจะเป็นอันตรายแก่ผู้แข่งขันได้ ถ้าผู้ตัดสินข้างเวทีผู้หนึ่งมีความเห็นไม่ตรงกับผู้ตัดสินบนเวทีหรือผู้ตัดสินบนเวทีไม่แสดงความเห็นใด ๆ ผู้ตัดสินข้างเวทีต้องแสดงความเห็นของตนเอง

ผู้ตัดสินข้างเวทีไม่ควรให้สัญญาณสกอร์ก่อนผู้ตัดสินบนเวที การกระทำที่ริมบริเวณที่แข่งขัน ผู้ตัดสินข้างเวทีควรให้สัญญาณก่อนว่าการกระทำนั้นอยู่ในหรือนอกและให้สัญญาณถ้าจำเป็นว่าการกระทำต่อมานั้นอยู่นอกหรือในบริเวณแข่งขันถ้าผู้แข่งขันผู้หนึ่งต้องเปลี่ยนส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องแบบนอกบริเวณผู้แข่งขันและผู้ตัดสินข้างเวทีจะต้องไปกับเขาได้ถ้าเป็นเพศเดียวกันแต่ถ้าไม่ใช้เพศเดี่ยวกันจะมีการแต่งตั้งผู้อำนวยการแข่งขันจะรับหน้าที่ไปตามนักกีฬาแทน ในการแข่งขันผู้ตัดสินควรให้เกียรติแก่นักกีฬาถ้าเป็นนักกีฬาเพศเดี่ยวกันผู้ตัดสินควรไปตรวดดูความเรียนร้อยให้ถี่ถ้วนแต่ถ้าหากไม่ใช้เพศเดี่ยวกันผู้ตัดสินควรให้คนอื่นไปแทน

การแสดงท่าสัญญาณมือในกีฬายูโดที่ควรทราบ

การแสดงท่าสัญญาณในกีฬายูโดนั้นก็จะคล้ายกับกีฬาชกมวยหรือกีฬาอื่น ๆ ที่ต้องมีกรรมการบนเวทีและอีกอย่างที่ใช้เหมือน ๆ กันนั้นก็คือสัญญาณมือและในกีฬายูโดก็มีดังนี้

1.อิปปัง จะยกมือข้างหนึ่งของเขาขึ้นหันฝ่ามือออกด้านนอกสูงเหนือศีรษะ

2.วาซา-อาริ จะยกมือข้างหนึ่งขึ้นในลักษณะวาซา-อาริและต่อด้วยลักษณะอิปปัง

3.ยูโกะ จะยกมือข้างหนึ่งของเขาขึ้นงอแขน หัวแม่มืออยู่ในระดับไหล่และข้อศอดแนบติดลำตัว

4.โกกะ จะยกมือข้างหนึ่งของเขาขึ้นงอแขน หัวแม่มืออยู่ในระดับไหล่และข้อศอกแนบติดลำตัว

5.โอซาเอะ-โกมิ จะยกมือข้างหนึ่งของเขาขึ้นชี้ไปยังคู่แข่งขันหันหน้าเข้าหาคู่แข่งขัน หันหน้าเข้าหาคู่แข่งขันก้มตัวลง

6.โทเกตะ จะยกมือของเขาขึ้นไปทางด้านหน้าและโบกไปอย่างรวดเร็วจากซ้ายไปขวา

7.ฮิกิ-วาเกะ จะยกมือข้างหนึ่งของเขาขึ้นสูงขึ้นไปในอากาศแล้วเอาลงทางด้านหน้าของเขา หัวแม่มือขึ้นด้านบน และยกค้างอยู่สักครู่หนึ่ง

8.มัตตะ จะยกมือข้างหนึ่งของเขาขึ้นระดับไหล่ให้แขนขนานกับเบาะแบมือยกนิ้วทั้งห้าขึ้น หันไปทางเจ้าหน้าที่จับเวลา

9.โซโน-มามะ ให้ก้มตัวไปข้างหน้าและเตะผู้แข่งขันด้วยฝ่ามือสองข้าง

10.โยชิ ใช้ฝ่ามือเตะคู่ต่อสู้ทั้งสองข้างแล้วกดแรง ๆ และนี้ก็คือการแสดงสัญญาณของกรรมการผู้ตัดสินบนเวทีนั้นเอง