กีฬาปิงปองและยกน้ำหนัก SBOBET

sbobeth493

เทคนิคการส่งลูกในการเล่นปิงปอง

เมื่อการแข่งขันเทเบิลเทนนิสเริ่มขึ้น ฝ่ายที่ได้เสิร์ฟจะเริ่มส่งลูกก่อน ซึ่งในการเสิร์ฟลูกเทนนิสในการแข่งขันนั้น จะต้องอาศัยทักษะต่างๆในการเสิร์ฟเฉพาะตัว เพื่อให้สามารถทำแต้มในการแข่งขันในแต่ละเกมส์การแข่งขัน โดยอาศัยเทคนิคง่ายๆดังนี้

การส่งลูกปิงปอง SBOBET ลูกเทนนิสจะต้องวางอย่างเป็นอิสระอยู่บนฝ่ามือของนักกีฬา ต้องไม่ฝืนหรือรู้สึกอึดอัด ต้องปล่อยลูกให้วางสบายๆบนฝ่ามือ โดยการแบฝ่ามือออกและรอให้ลูกเทนนิสนั้นหยุดนิ่งเสียก่อย  และต้องอยู่หลังเส้นสกัดและอยู่เหนือระดับพื้นผิวโต๊ะ  หลังจากนั้นผู้ส่งลูกเทนนิสจะต้องโยนลูกขึ้นไปข้างบนด้วยมือให้ใกล้เคียงกับเส้นตั้งฉากให้มากที่สุด และให้สูงไม่น้อยกว่า 16 เซนติเมตร วัดจากลูกอยู่บอลฝ่ามือก่อนที่จะโยนลูกทเนนิสขึ้นไป

สำหรับการตีลูกปิงปอง ผู้ส่งจะทำการตีลูกเทนนิสได้ก็ต่อเมื่อลูกเทเบิลเทนนิสนั้นลอยต่ำลงมาจากจุดสูงสุดที่โยนลูกขึ้นไป เพื่อให้ไม้กระทบกับลูกและตีไปยังแดนชองฝั่งตรงข้าม โดยตีให้ข้ามหรืออ้อมตาข่ายไปกระทบกับพื้นผิวโต๊ะของฝ่ายที่ตั้งรับหรือทีมตรงกันข้าม แต่สำหรับในการแข่งขันประเภทคู่ การส่งลูกเทเบิลเทนนิสนั้น ลูกจะต้องกระทบครึ่งแดนขวาของผู้ส่งก่อนแล้วข้ามหรืออ้อมตาข่ายไปกระทบครึ่งแดนขวาของฝ่ายรับนะคะ ถึงจะถือว่าถูกกติกา ในขณะที่เล่นเทเบิลเทนนิสนั้น ลูกเทเบิลเทนนิสและไม้เทเบิลเทนนิสจะต้องอยู่เหนือพื้นผิวโต๊ะตลอดเวลา ในขณะการแข่งขัน

การเคลื่อนไหวในการยกน้ำหนักท่าสแนทช์

กีฬายกน้ำหนัก จัดเป็นกีฬาอีกหนึ่งชนิดที่นิยมนำมาใช้ในการจัดแข่งขันในการแข่งขันดังๆมากมาย ซึ่งนักกีฬายกน้ำหนักจะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และมีน้ำหนักที่อยู่ในเกณฑ์ของการแข่งขัน ซึ่งกีฬายกน้ำหนักจะมีท่าที่ใช้ในการยก 2 ท่าได้แก่ ท่าสแนทช์และท่าคลีนแอนด์เจอร์ค นักกีฬาจะต้องฝึกฝนมาเป็นอย่างดี เพราะต้องยกอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันที่มีน้ำหนักมาก หากไม่ได้รับการฝึกฝนหรือมีทักษะในการยกที่ถูกต้อง อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้ง่าย

ท่าสแนทช์ คานยกต้องวางอยู่ในแนวราบตรงหน้าแข้งของนักยกน้ำหนัก การจับคานยกต้องจับโดยการคว่ำฝ่ามือลงแล้วดึงขึ้นจากพื้นในจังหวะเดียวกัน ให้แขนทั้งสองเหยียดตรงสุดอยู่เหนือศรีษะ ในขณะที่ขาทั้งสองข้างแยกออกจากกันหรืองอเข่าย่อตัวลง ในระหว่างการยกอย่างต่อเนื่องนั้น คานยกอาจเคลื่อนที่ผ่านหน้าขาหรือตักก็ได้ และส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายจะสัมผัสพื้นไม่ได้ นอกจากเท้าทั้งสองข้างเท่านั้น ตำแหน่งสุดท้านในการยกด้วยท่าสแนทช์นี้ แขนและขาต้องเหยียดตรง ปลายเท้าทั้งสองข้างต้องอยู่ในแนวเดียวกัน

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องอยู่ในลักษณะนี้จนกว่าผู้ตัดสินจะให้สัญญาณวางคานยกลงบนพื้นได้ การพลิกข้อมือจะกระทำได้ต่อเมื่อได้ยกคานยกพ้นศรีษะไปแล้วเท่านั้น และนักกีฬา SBOBET จะจัดท่ายืนใหม่จากท่ายืนแยกขา หรือท่าย่อตัวเพื่อให้เท้าทั้งสองอยู่ในแนวที่ขนานกับลำตัวและคานยกได้ภายในเวลาไม่จำกัด และผู้ตัดสินต้องให้สัญญาณวางคานยกลงพื้นได้ในทันที เมื่อเห็นว่าทุกส่วนของร่างกายนิ่งแล้ว