มาตรฐานสนามของกีฬาแบดมินตัน

สนามและอุปกรณ์
 
1. สำหรับสนามแบตมินตันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าประกอบด้วยเส้นกว้างขนาด 40 มิลลิเมตร โดยเส้นทุกเส้นต้องเด่นชัด และควรทาด้วยสีขาวหรือสีเหลืองก็ได้ อีกทั้งเส้นทุกเส้นเป็นส่วนประกอบของพื้นที่ที่กำหนดไว้

 
2. เสาตาข่ายมีความสูง 1.55 เมตรจากพื้นสนาม และต้องตั้งตรงเมื่อขึงตาข่ายให้ตึงกติกาการเล่น และต้องไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของเสายื่นเข้ามาในสนาม ทั้งนี้เสาตาข่ายจะต้องตั้งอยู่บนเส้นเขตข้างของประเภทคู่ โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะเป็นประเภทเดี่ยวหรือเล่นคู่
 
3. สำหรับตาข่ายจะต้องถักด้วยเส้นด้ายสีเข้ม และมีขนาดตาที่กว้างตั้งแต่ 15 มิลลิเมตร จนถึง 20 มิลลิเมตร โดยมีความกว้าง 760 มิลลิเมตร และความยาว 6.1 เมตรขึ้นไป สำหรับขอบบนของตาข่ายต้องมีแถบผ้าสีขาวพับสอง ความกว้าง 75 มิลลิเมตร ซึ่งทับอยู่บนเชือกที่ร้อยอยู่บนแถบผ้าขาวพอดี เชือกหรือลวดที่ใช้ขึงต้องมีขนาดพอที่จะขึงให้ตึงเต็มที่กับหัวเสา
 
4. สุดขอบบนของตาข่ายต้องสูงจากพื้นที่ตรงกึ่งกลางสนามประมาณ 1.524 เมตร และ 1.55 เมตร เหนือเส้นเขตข้างของประเภทคู่
 
5. ต้องไม่มีช่องว่างระหว่างสุดปลายตาข่ายกับเสาแบตมินตัน ถ้าจำเป็นต้องผูกร้อยปลายตาข่ายทั้งหมดไว้กับเสาเพื่อให้ดูเรียบร้อยและลูกขนไก่อาจลอดผ่านไปได้
 
มาตรฐานสนามและอุปกรณ์อาจมองดูเผินๆว่ายุ่งยาก แต่เมื่อทำจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากจนเกินไป สามารถทำเล่นได้ทั้งเป็นการแข่งเล่นๆกันเองหรือเป็นการแข่งกันจริงจังก็ได้