SBO แนะนำประวัติกีฬาตะกร้อ กีฬาที่ฝั่งรากลึกในประเทศ

SBO
SBO

ประวัติกีฬาตะกร้อในไทย SBO แนะนำว่าต้องอ่าน

กีฬาตระกร้อ หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่ง เซปักตะกร้อ นั้นเป็นกีฬาที่อยู่คู่กับคนไทยเรามาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยในอดีตนั้นกีฬาชนิดนี้ยังไม่เป็นที่รู้จักกันมากนัก SBO โดยในอดีตนั้นตะกร้อมีไว้สำหรับลงโทษนักโทษที่ทำความผิด โดยการให้นักโทษลงไปนั่งในลูกกลมๆที่สานด้วยหวายแล้วให้ช้างเตะไปมา โดยเริ่มมีผู้คนรู้จักกีฬาตะกร้อมากขึ้นนั้นมาจากพระราชนิพนธ์เรื่องอิเหนาของรัชกาลที่ 2 ที่ได้มีการพูดถึงการละเล่นกีฬาตะกร้ออยู่ในเนื้อเรื่องด้วย นอกจากนี้ตามผนังกำแพงหรือฝาผนังตามวัดต่างๆก็อาจจะมีภาพวาดการละเล่นตะกร้ออยู่ด้วย

ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนั้นกีฬาตะกร้อได้มีวิวัฒนาการตลอดเรื่อยมา SBO จากที่เคยเล่นแค่ไม่ไห้ลูกตกลงถึงพื้นได้อย่างเดียวก็เริ่มมีการใช้ท่าที่ยากขึ้นในการเตะตะกร้อ โดยในแต่ละท่าที่พัฒนาขึ้นมาใหม่นั้นล้วนเป็นท่าที่มีความสวยงามและหวาดเสียว จนอาจทำให้ผู้ชมข้างสนามมีความตื่นเต้น เร้าใจและหวาดเสียวไปกับผู้เล่นด้วย และการที่จะสามารถเตะท่าที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่ได้นั้น ผู้เล่นต้องมีการฝึกฝนที่สม่ำเสมอและมีความอดทนที่มาก ทางเข้า SBOBET เพราะท่าที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่นั้นเป็นท่าที่สวยงามก็จริง แต่ท่าพวกนั้นล้วนมีความหวาดเสียวและอันตราย หากไม่ฝึกฝนมาเป็นอย่างดีย่อมอาจก็ให้เกิดอุบัติเหตุระหว่างการแข่งขัน จนทำให้ไม่สามารถแข่งขันต่อไปได้อีก และจากการพัฒนาของกีฬาตะกร้อนั้นจึงทำให้กีฬาตะกร้อถูกบรรจุลงในการแข่งขันกีฬาระดับต่างๆมากมากมาย ทั้งการแข่งขันภายในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย

พื้นฐาน SBO การเล่นตระกร้อ

“ตะกร้อ” เป็นกีฬาไทยที่เล่น กันแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นตามชนบทหรือ SBOBET ในเมือง สาเหตุหลักๆที่ทำให้ตะกร้อได้รับความนิยมคือ พื้นที่ ตะกร้อไม่ต้องใช้บริเวณพื้นที่กว้างขวางเหมือนกีฬาประเภทอื่น ๆ อุปกรณ์ก็หาได้ไม่ยากในส่วนผู้เล่นไม่จำกัดรูปร่าง เพศหรือวัย ผู้เล่น ยืดหยุ่นสลับไปมาได้ตามความเหมาะสม
ขั้นตอนการฝึกการเล่นตะกร้อ

การเล่นด้วยข้างเท้าด้านใน

ยืนแยกขาทั้งสองข้างย่อตัวลงเล็กน้อย สายตามองตรงไปยังลูกตะกร้อที่กำลังลอยมา ยกเท้าที่จะเตะให้ข้างเท้าด้านในนั้นขนานกับพื้นแล้วเตะลูกเป็นแนวตรงและเอนตัว ไปด้านหลังเล็กน้อยหรือแล้วแต่สถานการณ์

เมื่อลูกที่เตะลอยขึ้น ให้ย่อเข่าข้างที่ไม่ได้เตะ SBO ให้เท้าที่จะใช้เตะอยู่ด้านหลังเหวี่ยงเท้าข้างที่จะเตะสัมผัสลูกด้วยข้าง เท้าด้านในเพื่อส่งลูกออกไปตามที่ต้องการ

การเดาะตะกร้อด้วยหลังเท้า

ก้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย กระดกปลายเท้าที่จะเดาะลูกขึ้น แทงบอลออนไลน์ และลูกตะกร้อจะถูกหลังเท้าค่อนไปทางปลายเท้า ตกบริเวณโคนนิ้วเท้าทั้งห้า ใช้ปลายเท้าตวัดลูกตะกร้อให้ลอยขึ้นมาในแนวตรงหรือตามทิศทางที่ต้องการให้ไป โดยยกเท้าที่เดาะให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ และควรฝึกให้ใช้ได้ทั้งสองเท้า

การเดาะตะกร้อด้วยเข่า

ย่อเข่าข้างที่ไม่ได้เดาะเล็กน้อย แล้วฝึกโยนลูกให้เข่าอีกข้างยกให้ถูกลูกในแนวระนาบตั้งฉากกับพื้น SBO จะทำให้ลูกตั้งตรง ทำไปเรื่อยๆ เมื่อเริ่มชำนาญให้ทำทั้งสองข้างเพื่อความคล่องตัวในการใช้งานในการเล่นจริง

การเล่นตะกร้อด้วยศีรษะ

การฝึกเดาะให้โยนบอลขึ้นเหนือหัวแล้วเงยหน้าขึ้น SBO ใช้ส่วนระหว่างหน้าและตีนผมในการเดาะ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการรับลูกเสิร์ฟ และเมื่อฝึกตั้งรับแล้วการใช้ศีรษะยังสามารถรุกได้ด้วยจึงควรฝึกโหม่งให้ไปตามทิศทางที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการชง ตั้ง หรือโหม่งเพื่อทำคะแนน